Spoor-trajecten

Sherpa Voorwerk - dirk bij brievenbrievenbusIs uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Sherpa VoorWerk levert hierbij een waardevolle ondersteuning aan werkgevers bij het herplaatsen van werknemers, door ons specialisme op het gebied van psychische, psychiatrische, psychosociale en cognitieve problematiek. Daarbij is een onderscheid tussen 1e, 2e en 3e spoor.

1e Spoor
Wordt een werknemer arbeidsongeschikt, dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. Sherpa VoorWerk biedt in dit proces ondersteuning op het gebied van:

  • Aanpassen werkplek;
  • Aanpassen functie;
  • Gedeeltelijke werkhervatting;
  • Andere werktijden.

Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer opzoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

2e Spoor
Een re-integratie 2e spoor traject helpt medewerkers die niet meer kunnen terugkeren in de eigen of een andere functie bij hun huidige werkgever vanwege vastgestelde beperkingen. Intern re-integreren (oftewel 1e spoor) is geen optie meer. Het is van belang om zo spoedig mogelijk een traject in te zetten dat gericht is op werkaanvaarding bij een andere werkgever. Sherpa VoorWerk kan hierin een belangrijke rol spelen, want ieder traject is voor ons maatwerk. De doelstellingen van deze vorm van re-integratie zijn:

  • Het duurzaam herplaatsen van de medewerker in een functie bij een andere werkgever;
  • Voorkomen van onterechte, dan wel onnodige, instroom in de WIA;
  • Voorkomen van de sanctie loondoorbetaling voor de werkgever van het UWV.

3e Spoor
Wanneer een werknemer 2 jaar in de Ziektewet is geweest, volgt de WIA keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door het UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan Sherpa VoorWerk worden ingeschakeld, een zogenoemd 3e spoor. Het doel van re-integratie 3e spoor is het vinden van passend werk voor – en duurzaam plaatsen van de medewerker die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een WGA uitkering ontvangt, en het beperken van de kosten voor werkgever/UWV.