Re-integratiedienst “Werkfit”

UWV inkoopkader

Werkfit Maken.

Werkfit maken is één van de re-integratiediensten die het UWV bij Sherpa VoorWerk kan inkopen. Deze re-integratiedienst die Sherpa VoorWerk haar klanten kan bieden is er op gericht de kandidaat zodanig te versterken dat hij of zij het werk kan hervatten.  Voor iedere klant bieden we een op maat gemaakt traject aan. Voorafgaand doen we een kennismaking en intakegesprek zodat we een duidelijk beeld hebben van de kansen, mogelijkheden en de samenwerking.

Doel
De klant kan zodanig omgaan met zijn belemmeringen en het zien van  mogelijkheden  zodat de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en de kans op het vinden van een baan vergroot is.

Aanpak
Werkfit maken is vooral gericht op het vergroten van maatschappelijke deelname . Onze aanpak is maatwerk en afhankelijk van de problematiek van de klant.  Samen met de klant kijken we wat nodig is, maar vooral ook wat haalbaar is.

Daarbij werken we aan 3 kerncompetenties:

  • Werknemersvaardigheden; arbeidsritme, leren werken onder toezicht, (zelfstandig) werken aan taken en opdrachten
  • Verbeteren van de persoonlijke situatie; lichamelijk en geestelijke weerbaarheid vergroten, grenzen aangeven, fit zijn
  • Kennis van de arbeidsmarkt; wat zijn de capaciteiten en vaardigheden en wat kan ik ermee in het werkveld, werk vinden binnen de eigen interesses, vaardigheden en interesses en waar is vraag naar.

Hoe

  • Participeren in de maatschappij door: vrijwilligerswerk, stage of werkervaringsplek
  • Oefenen van praktische vaardigheden op de werkplek d.m.v. coaching Beeld hebben van de eigen  kwaliteiten, capaciteiten, mogelijkheden m.b.t. arbeid. Inzicht bieden in passend werk, rekening houdend met de mogelijkheden en vaardigheden
  • Vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en gevoel van eigen waarde

Afhankelijk van de situatie van de klant wordt door het UWV een indicatie afgegeven op tijdsduur en het aantal begeleidingsuren. Na het maken van een werkplan en een re-integratieplan kan gestart worden met de coaching.

Klik hier voor de informatiekaart over ‘werkfit’