Re-integratie / Jobcoaching

-006 Sherpa - Max Kwikfit 100614We noemen hier naast re-integratie ook specifiek de term jobcoaching, omdat jobcoaching een algemeen bekend begrip is binnen de re-integratie. Jobcoaching is een onderdeel van de complete werkwijze.

Jobcoaching is de meest intensieve en succesvolle methode om mensen met een arbeidsbeperking structureel te laten integreren binnen een bedrijf. De jobcoach begeleidt de werknemer voor een langere periode op de werkplek, zorgt ervoor dat de werknemer ingewerkt wordt en adviseert de werkgever op alle terreinen. Binnen het bedrijf wordt veelal gewerkt met een co-worker, dit is vaak een directe collega, die ook wordt getraind door de jobcoach. Langzaam bouwt de jobcoach de begeleiding af en blijft op de achtergrond aanwezig.

Sherpa VoorWerk heeft een officiële erkenning als jobcoachorganisatie, afgegeven door het UWV. Binnen de regelingen van het UWV is er de mogelijkheid om drie jaar lang ondersteuning te blijven bieden.

Re-integratie is altijd individueel maatwerk: ieder persoon heeft immers andere behoeftes. Een goede en persoonlijke relatie tussen kandidaat en jobcoach is daarbij van groot belang.

De medewerkers van Sherpa VoorWerk zijn gecertificeerd om Invra-Arbeid uit te voeren. Invra-Arbeid wordt gebruikt om werknemerscompetenties in kaart te brengen en aansluitend een trainingsprogramma per kandidaat te ontwikkelen. De competenties waarop Invra zich richt zijn: arbeidsprestaties, motorische vaardigheden en arbeidshouding. Sherpa VoorWerk heeft een gunning van het UWV voor de provincies Utrecht en Flevoland voor de zogeheten M-doelgroep voor re-integratie. Daarnaast is er voor IRO’s (individuele re-integratieovereenkomsten) een mantelovereenkomst met het UWV en ook voert Sherpa VoorWerk opdrachten uit in dienst van gemeentes. Vanuit het nieuwe inkoopkader re-integratiediensten 2016-2020 voert Sherpa VoorWerk de twee nieuwe diensten uit:

  1. ‘Werkfit maken’ – het uitvoeren van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten , en
  2. ‘Naar werk’ –  het verstrekken van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant daadwerkelijk te plaatsen in werk en hem vervolgens aan het werk te houden.