Werkwijze

Sherpa VoorWerk - Dirk aan tafel met Jobcoach AmberEen re-integratietraject verloopt doorgaans volgens vijf stappen. Dat zijn een intake, assessment, job-finding, job-matching en job-coaching. Hieronder worden deze stap voor stap toegelicht.

1. Intake
Het intakegesprek is een eerste kennismaking tussen Sherpa VoorWerk en de kandidaat. Op basis van dit gesprek maakt Sherpa VoorWerk een eerste inschatting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de kandidaat zich medeverantwoordelijk stelt bij het aangaan van de samenwerking. Overleg met de opdrachtgever over het oppakken van de kandidaat en het uitzoeken van de arbeidsrechtelijke aspecten rond een eventuele arbeidsovereenkomst zijn inbegrepen.

2. Assessment
In de assessment fase vindt een inventarisatie van de mogelijkheden en wensen, reële perspectieven, sociale achtergrond en het netwerk van de kandidaat plaats. Wij brengen tijdens het assessment een compleet beeld van het systeem en de persoonlijke (on)mogelijkheden in kaart. Onze jobcoaches zijn gecertificeerd voor het gebruik van Invra-Arbeid. Hiermee wordt een professionele ‘nulmeting’ verricht, vervolgens stellen we een ontwikkelplan op. Later bestaat de mogelijkheid om het competentieprofiel opnieuw te meten zodat resultaten inzichtelijk worden. Invra wordt ook gebruikt om inzicht te krijgen in de competentie eisen van een beoogde functie.

3. Jobfinding
Op basis van de uitkomsten van het assessment gaat de jobcoach samen met de kandidaat op zoek naar een geschikte werkgever. Ook hierbij wordt het complete systeem gemobiliseerd. Wij zorgen voor een goede baananalyse. Wat houdt de baan in en in hoeverre past deze bij de mogelijkheden en wensen van de kandidaat? Ook kijken wij naar ‘job-development’. Welke ontwikkelingsmogelijkheden biedt deze baan onze kandidaat? Soms kan dit betekenen dat taken binnen een bedrijf opnieuw worden ingericht om een functie te creëren voor de kandidaat, we noemen dit ‘jobcarving’. Gemiddeld zijn er meer dan 12 diverse vacatures beschikbaar bij de werkgevers waarmee Sherpa VoorWerk een nauwe samenwerking onderhoudt.

4. Jobmatching
Sherpa VoorWerk onderzoekt in hoeverre de werkgever en de kandidaat een arbeidsrelatie willen aangaan. Ook gaat Sherpa VoorWerk na welke ondersteuning benodigd is. Mogelijk worden eerst afspraken gemaakt over stages en werkervaringsplaats.

5. Jobcoaching
Sherpa VoorWerk begint een coachingstraject van een kandidaat met het inwerken van de kandidaat. Het is belangrijk om te werken aan sociale integratie in het bedrijf. De jobcoach biedt sociale, emotionele en technische ondersteuning met als doel dat de kandidaat zijn of haar baan behoudt. De jobcoach trekt zich langzaam terug van de werkplek en blijft op afroep beschikbaar voor de kandidaat, zijn of haar netwerk en de werkgever.